Deprem Yalıtımlı Konut Yapıları

Deprem yalıtımlı konut imalatının ve deprem yalıtımlı mevcut konut güçlendirme imalatının arttırılması ile yapıların depremden neredeyse hiç etkilenmemelerini sağlamak mümkündür.

Günümüzde yeni yapılmakta olan yapılar Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 2018 Türk Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen hususlar çerçevesinde projelendirilmektedir. Söz konusu yönetmelik, projelendirme ve hesap esaslarını içerdiği gibi yapıların kullanım sınıflarına bağlı olarak sağlamaları gereken asgari performans düzeylerini de tanımlamaktadır.
 
Konut stokunun büyük çoğunluğunu oluşturan, toplam yüksekliği 70 metrenin altında olan binalar için 2018 Yönetmeliği, “tasarım depremi” olarak ta adlandırılan DD-2 seviyesinde “Kontrollü Hasar” performans düzeyinin sağlanmasını şart koşmuştur. 
 
Kontrollü Hasar tanımı ise yönetmelikte can güvenliğini sağlamak üzere bina taşıyıcı elemanlarında çok ağır olmayan ve çoğunlukla onarılması mümkün olan hasar düzeyi olarak yapılmıştır. 
© 2021 ÜLKER MÜHENDİSLİK. TÜM HAKKI SAKLIDIR.