Sismik İzolasyon ve Enerji Sönümleyici Sistem Mühendisliği

2010 yılından beri servis verdiğimiz sismik izolasyon ve enerji sönümleyici sistem mühendisliği disiplininde temel hedefimiz mevcut ve yeni yapıların deprem, rüzgâr ve darbe (impact) ektileri altında hedeflenen performans ve hasar(sızlık) seviyelerini sağlamak için izolasyon (yalıtım) ve enerji sönümleyici sistemler gibi yenilikçi teknolojilerin ekonomik ve uygulanabilir olarak tasarımının yapılmasıdır.

1. Sismik İzolatörlü Yapı Tasarımı

Yeni yapıların sismik izolatör (deprem yalıtım) kullanılarak tasarımı kapsamında (a) optimum izolatör parametrelerinin farklı izolatör tipleri (fps, lrb, hdrb) dikkate alınarak belirlenmesi ve tasarımı (b) optimum izolatör düzleminin belirlenmesi (c) izolatör altyapı sisteminin optimizasyonu ve tasarımı (d) üstyapı sisteminin optimizasyonu ve tasarımı hizmetleri ile (e) izolatör test protokollerinin hazırlanması ve (f) prototip ve üretim test sonuçlarının değerlendirilerek gerekli tasarım revizyonlarının yapılması hizmetleri verilmektedir.

2. Enerji Sönümleyici Sistemli Yapı Tasarımı

Yeni yapıların enerji sönümleyiciler kullanılarak tasarımı kapsamında (a) optimum sönümleyici parametrelerinin farklı sönümleyici tipleri (fd, vd, brb) dikkate alınarak belirlenmesi ve tasarımı (b) optimum sönümleyici konumlarının belirlenmesi (c) yapı taşıyıcı sisteminin optimizasyonu ve tasarımı hizmetleri ile (e) sönümleyici test protokollerinin hazırlanması ve (f) prototip ve üretim test sonuçlarının değerlendirilerek gerekli tasarım revizyonlarının yapılması hizmetleri verilmektedir.

3. Sismik İzolatörlü / Enerji Sönümleyici Sistemli Mevcut Yapı Güçlendirme Tasarımı

Mevcut yapıların sismik izolatör (deprem yalıtım) ve/veya enerji sönümleyici sistemleri kullanılarak güçlendirilmesi kapsamında (a) mevcut yapıya uygun optimum cihaz parametrelerinin farklı izolatör ve sönümleyici tipleri dikkate alınarak belirlenmesi ve tasarımı (b) optimum cihaz konumlarının belirlenmesi (c) mevcut taşıyıcı sisteminin değerlendirilmesi ve gerekmesi durumunda ilave güçlendirme projelerinin hazırlanması ile (e) cihaz test protokollerinin hazırlanması ve (f) prototip ve üretim test sonuçlarının değerlendirilerek gerekli tasarım revizyonlarının yapılması hizmetleri verilmektedir.

© 2021 ÜLKER MÜHENDİSLİK. TÜM HAKKI SAKLIDIR.