Topkapı Müzesi Silah Seksiyonu  Deprem Güçlendirme Projesi

Proje Detayları:

  • Lokasyon: İstanbul
  • İşveren: T.C. Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
  • Yıl: 2011
  • İnşaat Alanı:
  • Açıklama: Tarihi eser yapının uluslararası standartlara göre yapısal güvenliğinin tayini, yapının oturduğu zeminin GPR çalışmaları dahil olmak üzere ileri jeofizik yöntemlerle incelenmesi ve güçlendirme projelerinin GFRP ile hazırlanması işi

Referanslarımız

Scroll to Top